Autógyártás és ördöggyűrű

Autógyártás és ördöggyűrű

A természet, a társadalom és a gondolkodás jelenségei között szinte mindenütt olyan összefüggésrendszer van, mint amilyet Karinthy Frigyes írt le Láncszemek című írásában (1929-ben!). Ennek hőse „öt más egyénen keresztül, kik közül egyik neki személyes ismerőse, kapcsolatot tud létesíteni az illetővel”. Három évtized múltán a Karinthy által megsejtett „kicsi világ” jelenségét Stanley Milgram amerikai szociológus részletesebben kidolgozta.

Az amerikai és a hazai tudományosságban újabban Barabási Albert-László nevéhez fűződik a hálózatkutatás területe, aki a legkülönfélébb rendszerek hasonló alapokon való szerveződését mutatja be. A hazai tudományosságban immár a negyedik hálózatkutatási tanulmánykötet jelent meg, az előzmények 2009-ig nyúlnak vissza, akkor rendezték az első hálózatkutatási konferenciát a szombathelyi főiskolán.

A most megjelent kötet több témacsoportban is közöl tanulmányokat. A könyvet forgatva kiderül: a hálózat és a gazdaság közötti összefüggések vizsgálata mellett a hálózatelmélet többek között az irodalomtudományi vizsgálatokban is hasznosul. Az egyik tanulmány Jézus önmegnevezéseinek rendszerét tárja föl az Újszövetségben, egy másik a Nyugathoz tartozó Füst Milán nyelvhasználatában a „szellem” jelentésű szavak hálózata révén mutatja be a költő gondolkodásmódjának bizonyos tulajdonságait. Néhány tanulmányban a nyelvtudománnyal való kapcsolatok mutatkoznak meg.

A mondatszerkezetek vagy a szójelentések vizsgálata számos hálózatot mutat. Az említett „szellem” jelentése például ezeknek a szavaknak a hálózatával is kifejezhető: árny, démon, kísértet, lélek, rém, szörny és maga a szellem. Az egyik dolgozat a vadászok szaknyelvének hálózatos felépítését mutatja be: így a hajtás, az őzhívás, a kaffogás, az ördöggyűrű mellett persze a szarvas, a vaddisznó is szerepel. Érdeklődésre tarthat számot a keresztnévadási szokások vizsgálata is, hiszen az egyes nevek terjedése olyan, mint a betegségeké, mondhatni, járványszerű. Tanulságos a Háromszék civil szervezeteinek tevékenységében megtalálható kapcsolatok elemző bemutatása. A kapcsolatok erősítik és fejleszthetik e szervezetek kulturális, szociális és hagyományőrző tevékenységét. A kötet említett és más írásai ráébresztik az olvasót, hogy valóban kicsi a világ, és fontos úgy létezni, dolgozni benne, hogy ne felejtsük, minden mindennel összefügg.

(Hálózatkutatás. Hálózatok és (inter)diszciplínák. Szerk.: Balázs Géza–Kovács László–Szőke Viktória. Inter–MSZT, Budapest, 2016. Ármegjelölés nélkül.)

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2016. 06. 18.


Forrás:mno.hu
Tovább a cikkre »