Arturo Sosát választották meg jezsuita generálisnak

Arturo Sosát választották meg jezsuita generálisnak

A Jezsuita Rend (Jézus Társasága) 36. Általános Rendgyűlése október 14-én megválasztotta új vezetőjének Arturo Sosát.

Arturo Sosa 1948. november 12-én született a venezuelai Caracasban. A Jézus Társasága római nemzetközi házainak és műveinek a generális által delegált elöljárója. A venezuelai központi egyetemen politikai tudományok doktora. Spanyol, olasz és angol nyelveken beszél, és francia nyelven is ért.

Az általános rendfőnök, más néven a generális (latinul: általános) feladata a rendi közösség irányítása. A rend római központjából irányítja a Jezsuita Rendet, a legnagyobb létszámú katolikus férfi szerzetesrendet.

A 36. Általános Rendgyűlést Adolfo Nicolás rendfőnök hívta össze azzal a szándékkal, hogy megválasszák utódját. A 66 provinciából és régióból érkező 215 jezsuita – közülük 212 vett részt a választásban – feladata kettős: megválasztják az általános rendfőnököt, majd megvitatják a társaság életére és küldetésére vonatkozó legfontosabb kérdéseket.

A rendgyűlést 2014 decemberében hívták össze. Az ezt bejelentő levelében Adolfo Nicolás arra biztatott, hogy „az életünkről és küldetésünkről történő mély és igaz megkülönböztetés szellemébe lépjünk be”. Hozzátette, hogy „most, amikor Ferenc pápa az egész egyházat mély megújulásra hívja – figyelve az egyház és a világ nagy szükségleteire és reményeire – mi is lelkesen fogadhatjuk ezt a meghívást.”

A rendgyűlés október 2-án kezdődött Rómában. A folyamat keretében a tagok először elfogadták a rendfőnök lemondását, majd elkezdték a Társaság helyzetének megvitatását (De Statu Societatis), ami már ahhoz segít, hogy megfelelő új általános elöljárót tudjanak választani. Ezt követi a négynapos „murmuratio”, azaz „suttogás” hagyományos kerete. Ekkor a választók személyes beszélgetésekben kérhetnek információkat a lehetséges jelöltekről. A folyamat lényege minden lobbizás kizárása: ekkor nem is szabad csoportokban beszélgetni. Ezen időszak szolgál a csend, az imádság és a bűnbánat által a megkülönböztetésre.


Arturo Sosa

Adolfo Nicolás 2016 nyarán interjút adott, amiben reményét fejezte ki, hogy a rendgyűlés nemcsak „jó generálist fog választani, hanem segíteni fog elmélyíteni szolgálatunkat úgy, ahogy Szent Ignác kívánja, hogy tegyük.” „Ezért – mondja – a vágyam az, hogy a rendgyűlés gyümölcse az evangélium szellemében való elmélyültebb szerzetesi élet és a képzelőerőnk megújult ereje legyen.” Adolfo Nicolás különösen is hangsúlyozta a változásra való érzékenységet az egyház szükségletei és a mai világ kihívásai kapcsán: „Szükségünk van bátorságra, képzelőerőre és merészségre, hogy küldetésünket úgy fogadjuk, mint Isten a világhoz szóló átfogó küldetésének részét. Azt is remélem, hogy a pápa szólni fog a rendgyűléshez, és kifejezi érzéseit és aggodalmait.”

A jezsuita rendet 476 évvel ezelőtt alapította Loyolai Ignác. 1540-ben III. Pál hagyta jóvá a rendet a Regimini militantis ecclesiae kezdetű bullájával. Az akkor létrejött katolikus missziós közösség máig a legelterjedtebb katolikus férfi szerzetesrend. Néhány adat a jezsuita rendről: 2015 végén 16 740 jezsuita volt világszerte, ebből mintegy 12 ezer pap, 1300 testvér, 2700 tanuló rendtag és 753 novícius. Mára a rendtársak többsége a déli féltekéről, a hivatások többsége Ázsiából és Afrikából származik (a tanuló rendtagok és novíciusok 60%). Mintegy 5000 jezsuita él Európában, 2600 Észak-Amerikában, 2400 Dél-Amerikában, 5600 Ázsiában (ebből 4000 egyedül Indiában), és 1600 Afrikában.

A generális megválasztására a 2. héten szokott sor kerülni, és abszolút többséget (azaz 50 százalék plusz egy főt, 107 szavazatot) igényel. A most megválasztott Alberto Sosa Loyolai Ignác 30. utódja. Amint a választás megtörtént, a pápát erről azonnal tájékoztatnia kell a rendnek. A rendgyűlés ezután kezd más, nagyobb témák megvitatásába, amelyek a társaság életének és küldetésének megújítását szolgálják az egyházban.

Ma 64 jezsuita tartozik a Magyar Provinciához. Szolgálatuk kiterjed minden klasszikus területre, így a lelkigyakorlatokra, a közvetlen lelkipásztori szolgálatra, a közép- és felsőoktatásra, a szociális feladatvállalásra és a médiára.

Forrás és fotó: Jezsuita.hu; Gumilla.org

Magyar Kurír


Forrás:magyarkurir.hu
Tovább a cikkre »