A transzilvanizmusról tartottak szemináriumot a Bernády Alapítványnál

Idén ősszel is megszervezte kisebbségi szemináriumát a marosvásárhelyi Dr. Bernády György Közművelődési Alapítvány, amely ezúttal a transzilvanizmus és az etnicitás témaköreit boncolgatta, elemezte. A szemináriumon Markó Béla, az RMDSZ volt elnöke, Amet Aledin, a román kormány interetnikai hivatalának államtitkára, Gabriel Andreescu politológus, Cristian Pirvulescu politikai elemző, Vincze Lóránt, a FUEN elnöke, valamint történészek, kisebbségi szervezetek képviselői voltak jelen.

A témák kapcsán ismert politológusok, történészek, a civil társadalom és a politikum képviselői szólaltak fel, arra keresve a választ, hogy mit értünk transzilvanizmus alatt, hogyan tudjuk ezt akár egy közösség, akár egy bizonyos régió tekintetében meghatározni, felmutatni, illetve arra is, hogy ez most milyen stádiumban van Romániában.

„A felszólaló szakemberek többsége aggodalmát fejezte ki a decentralizációs folyamatok kapcsán, hiszen a központosítás felszámolása továbbra is lassan halad, kivitelezése többnyire bonyolítja, bénítja a helyi adminisztrációt ahelyett, hogy csökkentené a bürokráciát. Románia történelme egyértelműen bizonyítja azt, hogy egy regionális alapokra épített országban élünk. A régiót be kell vonni a döntéshozatalba, hiszen ezen települések erős regionális öntudattal, kultúrával, hagyományokkal rendelkeznek, ami csak gazdagítja ezt az országot” – hangsúlyozta Borbély László Maros megyei képviselő, a Bernády Alapítvány kuratóriumi elnöke.

Hozzátette, a decentralizációs folyamatokba, a régiók sajátosságainak ismertetésébe a politikusokat is be kell vonni, hiszen a következő években ők fognak dönteni Románia berendezkedéséről, akár regionális berendezkedésről beszélünk, akár szubszidiaritásról, akár a kisebbségi jogokról.

„Meggyőződésem, hogy létezik egy transzilván gondolkodás, és ezt egy demokratikus állam keretein belül kell erősíteni. Számomra ez az egyik legfontosabb konklúzió, illetve az, hogy folytatni kell az ilyen típusú kisebbségi kérdésekkel foglalkozó tárgyalásokat” – nyilatkozta Borbély a Transzilvanizmus és a nemzeti közösségek – elmélet és gyakorlat között című kerekasztal-beszélgetést követően.

Markó Béla felszólalásában utalt a 2018-ra tervezett ünnepségre, amellyel a román állam megalakulásának a száz éves évfordulóját ünnepelnék meg, kiemelve: a román többségnek szembe kell néznie a kisebbségi közösségek felé tett ígéreteivel, amelyek a gyulafehérvári kiáltványba vannak rögzítve, és amelyek megvalósítása terén a román államnak a következő években választ kell adnia.

„A következő évek kisebbségi szemináriumaira más régiók képviselőit, politikusait is meghívjuk majd, hiszen Romániában meg kell erősíteni a regionális identitást, ami hatékonyabb decentralizációt eredményezhet, több autonómiát adhat a különböző régióknak. Ebben a kontextusban fontos a transzilván szellem felmutatása is” – tette hozzá Borbély László. (rmdsz tájékoztató)


Forrás:itthon.transindex.ro
Tovább a cikkre »