A sátánizált Horthy 7.

A sátánizált Horthy 7.

Hitetlenkedő (mert tudatlan) balságosság gunyorosan kinyilatkoztatta az „égő csipkebokorból”: mindent túlcsavarok. Lajos Iván könyvének Hitler-ellenességét is.

A liberalizmussal vagy sztálinizmussal szennyezett lelkű ficegenceknek akármit mondhatunk, ragaszkodnak téveszméikhez. Nem nekik, hanem önöknek idézek tehát még a könyvből, mert aktuális vonásokat fedeztem föl benne.

Lajos Iván eljárásában az a zseniális, hogy hitlerista közgazdászokat, statisztikákat, hitlerista harcászati szakértőket, tábornokokat idéz meg és velük bizonyítja Hitler Európát fenyegető rémálmainak bukását. De mindenekelőtt Hitler Mein Kampfjával bunkózza le a nem német náci hitűeket, amely tervek, szándékok és gőgös önteltségek ma is rezonálnak az aktuális politikában. A „Harcomat” Alfred Rosenberg „a nemzeti szocialista érzés- és gondolatvilág változtathatatlan alapjának” nevezte. Vagyis náci bibliának. Tehát minden mondata, állítása, szándéka hiteles. Hitler mindenekelőtt meghirdeti a német fölsőbbrendűséget. A harmadik birodalom föladata: „ezen népből a faji őselemekben a legértékesebb részeket ne csak összegyűjtse és fönntartsa, hanem lassan és biztosan uralkodó pozícióra emelje”. „Ma 80 millió német él – írja Hitler –, de külpolitikánk akkor lesz helyesnek elismerhető, ha alig 100 év múlva 250 millió német fog élni a földön”. Megélhetésükhöz nagyobb élettér, vagyis újabb területek meghódítása szükséges. Ezért ki kell szorítani a „fölösleges és alacsonyabb rendű népeket Európából.”(…) „ ha a legmagasabb rendű ember a világot már olyan terjedelemben hódította meg és hajtotta hatalma alá, mely őt a földkerekség egyedüli urává teszi. (…) Előbb jöjjön a harc és utána a pacifizmus.” Őrület, hogy a zseniális Karinthy Frigyes még Hitler színre lépése előtt ugyanezt a gondolatot figurázta ki „Történelmi materializmus” című szatírájában, azt akkor még csak a kommunizmusra vonatkoztatva. A nácik az új gyarmatokat kelet felé „Drang nach Osten” keresték. A francia–német származású Lagarde, a nácizmus szellemi atyja szerint: „Magyarok, csehek és a többi más nemzetiségek (…) tehertételei a történelemnek (…) A német kivándorlást Isztria, a tót- és magyarlakta magyarországi részek, Csehország és Galicía, Szilézia lengyellakta sávjai és Posen felé kell irányítani.”

Ha belegondolunk, hogy ezek a Lagarde és Hitler által halálra ítélt közép-európai népek még ma is egymás ellen acsarkodnak…. Téboly. De nemcsak a nácik, a sztalinisták, hanem még a mai nagyhatalmak is folytatnák a lagarde-i gondolat kivitelezését. Mert hiszen a migránsvándorlás voltaképpen ugyancsak ki- vagy áttelepítés, lakosságcsere és népirtás néhány évtized alatt. És a neki semmi sem drága Egyesült Államok és 10-20 kápó milliomos ezt a náci hagyományt iparkodik álcázva, fregolizálva megújítani a migránsbetelepítésekkel. És sem a német, sem a magyar globalisták nem veszik észre, hogy itt már régen nem humanitárius cselekedetet szorgalmaznak „Kelet-Berlinből”, „Kelet-Brüsszelből” és „Kelet-Budapestről”, hanem a „fölösleges”, volt monarchiabéli népek likvidálását. Csak azt nem fogják föl, hogy ez a népvándorlás Nyugat-Európát is letarolja, előbb a lényegét, szellemiségét, aztán magát semmisíti meg fizikai valóságában. Mert az itteni őslakosoknak nincs hová menniök, mint azt Hitler és Lagarde még elképzelte.

Micsoda ökörönc szellemi vakság, hogy szlovák vagy román sovének azon huzakodnak, hogy még egy törpe kis falu nevét se írhassák ki magyarul…

(Folytatjuk)

Szalay Károly – www.demokrata.hu


Forrás:flagmagazin.hu
Tovább a cikkre »