A pártok finanszírozása Damoklész kardja!!!

NIF: Az alábbi levél a következő tanulmányra vonatkozik, amelyben áttekinthetjük az EU- tagországaiban, és az egész világon, a pártok finanszírozását, mégpedig különböző forrásokból, a kezdetektől napjainkig. Damoklész kardja fog annak a pártnak a feje fölött logni, amely igénybe veszi a közpénzt és teljes jelöltlistát állít. Ekkor felhasználhat 995 millió Forintot, mégpedig a kampány 50 napja alatt. Az alatt az idő alatt, amikor minden párt nekiveselkedik a propagandaanyagok kinyomtatásának, és a nyomdák túlterheltek. A kezdő pártoknak rendkívül kevés idő az 50 nap, miközben a parlamenti pártok már 2 évvel a szavazás előtt elkezdik a kampányt. Amennyiben a kezdő párt nem éri el a 2%-ot, akkor vissza kell fizetnie a felvett pénzt. De egyéb veszélyeket is rejt magában ez a pártfinanszírozási törvény, ami nem egyéb, mint az a lószőr és a kard, mely a pártvezetés feje fölött lóg. A tanulmányt innen lehet letölteni:

http://www.ekint.org/ekint_files/File/tanulmanyok/apartfinanszirozasalapelvei.pdf

A pártfinanszírozás a fő téma, mert ez visszafogja húzni a kezdeményezőket. Damoklész kardja! Miért?

Amennyiben egy párt minden képviselőjelöltet felállít, úgy összesen 995mio Ft-ot kap a kampányra. De ezt csak a kampány 50 napja alatt használhatja fel, amikor a nyomdák túlterheltek. A parlamentben lévő pártok meg elkezdik a kampányt 2 évvel hamarabb. Ezt a pénzt nem volna szabad az 50 naphoz kötni, mert akkor a kezdő pártok erős hátrányba kerülnek.Ha a pártnak nem sikerül a teljes listát jelöltekkel kitöltenie, akkor %-os arányban jut hozza ehhez a pénzhez, amennyiben 27 jelöltön felüli a listája.-Ha a párt nem éri el a 2%-ot, akkor az egész összeget vissza kell fizetni!-Ha a pàrt tul lépte a 2%-ot de nem jutott be, akkor a szavazás utáni 15 napon belül el kell számolnia.-Ha nem tud elszámolni, akkor a 995 mio, amennyiben teljes listát sikerült állítania, dupláját kell visszafizesse. Azokat a tételeket, melyeket nem számolt el, vagy hibásan számolt el, szintén dupláján kell visszafizesse.A csábítás nagy, hogy a nincstelen magánemberek, de becsületes hazafiak, belevágjanak a haza sorsának jobbra fordításába, mint párt. Ha sikertelenek maradnak, akkor a büntetés szörnyű, szinte bosszúként hat!“3.1.3. Az országos listát állító pártok költségvetési támogatása Az országos listát állító pártok a jelöltállítással arányos mértékű költségvetési támogatásra jogosultak. A Kftv. 3. § (1) bekezdése szerint az országgyűlési képviselők általános választásán minden pártlistát állító párt a központi költségvetésből a jelölő szervezetek költségvetési támogatási alapjának – 995 millió forintnak – a) 15%-ával megegyező összegű támogatásra jogosult, ha legalább huszonhét, b) 30%-ával megegyező összegű támogatásra jogosult, ha legalább ötvennégy, c) 45%-ával megegyező összegű támogatásra jogosult, ha legalább nyolcvan, d) 60%-ával megegyező összegű támogatásra jogosult, ha minden egyéni választókerületben jelöltet állított. A közös pártlistát állító pártok a költségvetési támogatás meghatározásakor egy pártnak tekintendők.”A finanszírozás konkrét adatai a 21. oldalon kezdődnek.http://siofok.hu/files/VF_181_fedlappal.pdfTransyadmin

Letöltöttem a pártok finanszírozásáról szóló dokumentumot. Tetszik a kérdések feszegetése. Amivel nem értek egyet, arról szeretnék írni.

9. oldalról: ,,Ezzel összefüggő probléma, hogy a különböző pártok ideológiájuk és hagyományaik folytán eltérő összetételű társadalmi háttérrel rendelkeznek. Ha egy párt elkötelezett törzsközönsége között jóval nagyobb arányban vannak a magas jövedelműek és státuszúak, mint vetélytársa bázisában, akkor ez a párt sokkal nagyobb eséllyel fog állampolgári adományokhoz jutni, mint riválisa, és ez tartósan befolyásolhatja a két párt választási esélyeit. Ha ez bekövetkezik, akkor megnő annak az eshetősége, hogy a kormányzati politika tartósan a magasabb jövedelműek érdekeinek fog kedvezni…”

Ezektől nem kellene félni. Én soha nem voltam még közelítően sem gazdag, de nem vagyok a gazdagok ellensége, ha a vagyonuk nem mások hátrányos helyzetbe hozásával keletkeznek. Soha nem valósítható meg az abszolút azonos anyagi helyzet emberek között. Arra kellene törekedni, hogy az időszakos nehéz helyzeteket az érintett emberek átvészelhessék, ha úgy adódik. Mindenki számára az elfogadható életminőség a fontos, ami nem biztos hogy pénzben kifejezhető vagyon birtoklását jelenti. A választási törvények módosításával egyébként is a választó helyzetbe kerül, bolondok lennének a pártok olyan programokat a nyakukba sózni, amiről már messziről látszik, hogy csak az ő érdeküket szolgálja. Lesznek csalódások azonban, az biztos, mert a történelmet nem lehet még egy ideig lezárni. A népnek is meg kell tanulnia a hatalommal bánni. Egy igazságos társadalomban a gazdag arányosan tud csak gazdagabb lenni azzal, amit le tett az ország asztalára. Ebben az esetben nem irigyelném a vagyonukat, sőt, esetenként meg is köszönném nekik azt, amit az országnak adtak.

De hol vannak ettől az ország mai gazdagjai?

10. oldalról ,,A pártok ugyan magánszemélyek által létrehozott szervezetek, de működésük célja az állami döntések befolyásolása és végső soron a politikai-kormányzati hatalomból való részesedés…”

A fogalmazás nem lenne reális a választási rendszer módosításával. A választók ugyan a pártok programjait hajtják végre – ha elfogadják azokat – amikor az adott párt képviselőjére szavaz, de a választó megnyerésével már nem befolyásolni fogják az állami döntéseket, hanem állami döntésnek fog nyilvánulni az, amit döntenek. Hiszen ha választó úgy döntött, hogy az x-párt programjára van szüksége, akkor ezt a pártot a képviselőin keresztül a parlamentbe juttatja (de csak is azon keresztül, míg a párt fizikai értelemben a parlamenten kívül marad). A választó emeli a szavazatával állami szintre az x-párt programját. Az x-párt nyugodtan eljátszhatja a választó akaratára hivatkozva az államot, ha már azt a választó a szavazatával az állami döntés szintjére emelte. Ez több mint befolyás. Látszólag alig változna valami a mai rendszerhez viszonyítva, pedig a különbség még finoman szólva is óriási. A választó a hatalomba való beleszólás jogával és lehetőségével az állam része lett, az állam döntéseinek meghozója vagy azok kezdeményezője. Most jutott az eszembe, hogy a pártok finanszírozásában is változtatni kellene. Én ezzel nem foglalkozok, mert úgy érzem, nem az én ,,területem”, különben is Önnek (Transyadmin) erre láthatóan nagyobb rálátása van.

Egy dolgot azonban ajánlok a figyelmébe.

A pártokat nem támogathatja anyagilag vagy más juttatás formájában senki. Sem cég, sem magán személy. Sem belföldi, sem külföldi. Az ilyen minősüljön megvesztegetésnek és legyen része a Btk-nak. Ez szerintem nagyon fontos dolog, mert a támogató akaratlanul is befolyással fog a jövőben bírni az adományozottra. Az ilyen szívességek útján bármely párt behálózható.

Ha a pártnak anyagi gondjai vannak, kérje a választóit, hogy a képviselőik útján engedélyezzék az állami finanszírozás növelését akár ideiglenesen, akár véglegesen. De a pártok finanszírozása mindig házon belül történjen. Azok a pártok, amelyek bírnak a választók bizalmával, azok ezt a jövőben simán el tudják érni. A pártok finanszírozásának összegei hosszú távon elenyésznek azon hasznok mellett, amelyeket egy jól működő párt az országnak jelenthet.

Romek Károly

Nemzeti InternetFigyelő (NIF)

Kategória:Hírek, REFORMOK Tagged: Damoklész kardja, kampány 50 napja alatt, képviselőjelölt állítás, pártok finanszírozása


Forrás:internetfigyelo.wordpress.com
Tovább a cikkre »