A pápa videóüzenete az Együtt Európáért összejövetelre: A keresztények legyenek a remény magvai

A pápa videóüzenete az Együtt Európáért összejövetelre: A keresztények legyenek a remény magvai

Június 30-tól július 2-ig tartott Münchenben az „Együtt Európáért” ökumenikus mozgalom negyedik összejövetele, amelynek résztvevőihez Ferenc pápa július 2-án videóüzenetben intézett beszédet.

A mozgalom létrejöttét tizenöt évvel ezelőtt, 2001. december 8-án előbb a város Szent Máté evangélikus templomában, majd a katolikus dómban hagyták jóvá. Ma a keresztény egyházak több mint 300 mozgalma és közössége tartozik hozzá.

A találkozó csúcspontját jelentette Ferenc pápa és Bartolomeosz ökumenikus pátriárka üzenetének felolvasása, amelyre július 2-án, szombaton került sor München főterén.

Ferenc pápa levelének hivatalos magyar fordítása:

Kedves Barátaim!

Tudom, hogy különböző egyházak és közösségek több mozgalmából és csoportjából összegyűltetek Münchenben az Együtt Európáért rendezvényre, amelynek mottója: „Találkozás – Megbékélés – Jövő”.

Igazatok van. Itt az idő, hogy összefogjunk és igazi európai lelkülettel nézzünk szembe korunk problémáival. A látható falak mellett a láthatatlanok is megerősödnek, amelyek meg akarják osztani kontinensünket. Ezek az emberek szívében emelkednek. A félelem, az agresszivitás és a más származásúakkal- vagy vallási meggyőződésűekkel szembeni meg nem értés falai. A politikai és gazdasági egoizmus vagy az élet és az emberek iránti tisztelet hiánya miatt épülő falak.

Európa összetett, erőteljesen mozgásban lévő, egyre globalizáltabb és ezért egyre kevésbé Európa-központú világban él.

Ha beismerjük ezeket a korszakos problémákat, bátran ki kell mondanunk: változásra van szükség! Európának el kell gondolkodnia és fel kell tennie magának a kérdést, hogy a kereszténységgel átitatott mérhetetlen öröksége csupán múzeumi darab-e, vagy még hatni tud-e a kultúrára és ajándékozni tudja-e kincseit az egész emberiség számára.

Összegyűltetek, hogy együtt szembenézzetek ezekkel az Európa előtt feltáruló kihívásokkal, hogy rávilágítsatok annak a civil társadalomnak a tanúságtételére, mely hálót alkot és így dolgozik a gyengébbek és hátrányos helyzetűek befogadásáért, az értük vállalt szolidaritásért. Összegyűltetek, hogy hidakat építsetek és legyőzzétek a nyílt vagy leplezett konfliktusokat.
Európa történelme folytonos találkozás az Ég és a föld között! Az Ég a Természetfölötti, az Isten felé nyitást jelzi; mindig is ez jellemezte az európai embert. A föld pedig jelenti a gyakorlatiasságát és konkrétságát, amellyel szembe tud nézni a helyzetekkel és a problémákkal.

Ti, az Európában született keresztény közösségek és mozgalmak is, számos karizma hordozói vagytok, amelyek Isten ajándékai, hogy mások rendelkezésére bocsássátok. Az Együtt Európáért egy összetartó erő, amelynek célja nyilvánvaló: hogy a kereszténység alapvető értékeivel konkrétan válaszoljon válságban lévő kontinensünk kihívásaira.

Életstílusotok alapja az evangéliumi radikalitással megélt kölcsönös szeretet. A kölcsönösség kultúrája párbeszédet, egymás iránti tiszteletet, befogadást, kölcsönös segítségnyújtást jelent. Azt jelenti, hogy értékeljük a különböző karizmákat, hogy ezáltal a többszínű egység felé tartsunk. Krisztus áttetsző és kézzelfogható jelenléte közöttetek az a tanúságtétel, amely elvezet a hitre.

Minden hiteles egység az alkotóelemek különbözőségeinek sokszínűségéből él – mint a családban is, ahol annál nagyobb az összetartás, minél teljesebben lehet minden családtag félelem nélkül önmaga. Ha egész Európa a népek családja szeretne lenni, újra középpontba kell állítania az embert, nyitott és befogadó kontinenssé kell válnia, és folytonos együttműködési formákat kell megvalósítania mind a gazdaság, mind a társadalom és a kultúra terén is.

Isten mindig tartogat újdonságokat. Ki tudja, hányszor megtapasztaltátok már ezt ti is az életben! De ma is nyitottak vagyunk-e meglepetései előtt? Nektek, akik bátran válaszoltatok az Úr hívására, az a feladatotok, hogy bemutassátok az ő újdonságát az életben, és így kibontakoztassátok az evangélium gyümölcseit. Ezek a gyümölcsök az Európát 2000 éve tápláló keresztény gyökerekből fakadnak. És ti még nagyobb gyümölcsöket fogtok teremni! Őrizzétek meg karizmáitok frissességét; tartsátok élőn és szélesítsétek ki az „Együtt” mottót! Otthonaitokat, közösségeiteket és városaitokat alakítsátok a kommunió, a barátság és a testvériség befogadó és az egész világ előtt nyitott gyakorlóterévé.

Együtt Európáért? Ma nélkülözhetetlenebb, mint valaha. Ebben a sok nemzetből összetevődő Európában tegyetek tanúságot arról, hogy egyetlen Atya gyermekei és egymás testvérei vagyunk. Legyetek a remény értékes magva, hogy Európa újra felfedezhesse azt a hivatását: hogy hozzájáruljon a mindenki között megvalósuló egységhez.

A mozgalom katolikus, evangélikus, ortodox és anglikán tagjai arról kívánnak tanúságot tenni, hogy lehetséges az egység, ha megéljük Jézus új parancsát, amit János evangéliumában olvasunk: „Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást: ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást!” (Jn 13,34) A tagok közé tartozik az Olasz Katolikus Akció, a Szent Egyed Közösség, a Fokoláré mozgalom, a Szentlélekben való megújulás mozgalom, a Shalom Katolikus Közösség, a Neokatekumenális út, az Emmanuel francia közösségei, a Chemin Neuf Közösség, a Taizé-i mozgalom. Az első két nagyszabású megmozdulásra 2004-ben és 2007-ben került sor Stuttgartban, a harmadik találkozót 2012-ben tartották Brüsszelben és földrészünk 152 városában.

Forrás és fotó: Vatikáni Rádió

Magyar Kurír


Forrás:magyarkurir.hu
Tovább a cikkre »