A palásti csata 465-ik évfordulójára emlékeznek – Képek

Az 1552. augusztus 10. és 11. között lezajlott palásti csatának állit, emléket a község határában elterülő, 1 éve alapított emlékpark. Čišecky Dániel és Hojsza Zoltán ötletét  nagyon gyorsan magáénak vallotta  az újonnan alakult Permeo polgári társulás is.

 

Az év tavaszán a törökök ki szerették volna szélesíteni hódoltságuk határait, minek következtében Veszprém és Drégely vára elesett. A támadások hírére az osztrák udvar gyorsan reagált és Felvidék déli részére küldtek több ezer itáliai, német és spanyol zsoldost. Egeg községnél még csatlakozott hozzájuk pár száz cseh, morva és magyar gyalogos valamint a környező várak katonái. Az így mintegy 10 ezer főre duzzadt sereg megindult Fülek felé, hogy az ott összegyűlt csapatokkal egyesítse az erejét.

 

 

 

 

?

 

Augusztus 10-én viszont Palást határában találkoztak majd ezer, felderítésre kiküldött szpáhival és megkezdődött az ütközet. Időközben a török sereg hiányzó része is megérkezett és így hasonló számban álltak ellen, mint a magyar sereg.

 

A véres összecsapás előbb a magyarok sikerét hozta, ám másnap megfordult a hadi szerencse és a táborban felrobbanó puskapor készlet is betudható a harci kedv lanyhulásának, majd a csata elvesztésének. Az ütközetben a szomszéd falu, Középtúr szülöttje, a későbbi lévai várkapitány Thury György is részt vett, aki rátermettségéről és bátorságáról nem egyszer tett tanúbizonyságot.

 

?

 

Az ütközet több ezer áldozattal, köztük Sbardellati Ágoston váci püspök halálával járt. A törökök 4 ezer foglyot ejtettek. A csatának nem csak a hadtörténelemben van nyoma, hanem Tinódi Lantos Sebestyén révén a szépirodalomba is bekerült.

 

 

?

 

Hojsza Zoltán azért is tartja nagyon fontosnak az emlékpark létrejöttét, mivel szerinte az ütközet sem a szlovák sem a magyar köztudatban nem kap méltó helyett az emlékezések során. Viszont mi Felvidékiek, ezen belül a Palástiak büszkék vagyunk arra, hogy a történelem egy fontos szeletét a magunkénak érezhetjük. A parkhoz tartozik még egy tanösvény, amit a fent említett Thury Györgyről neveztek el.

 

?

?

 

Rövid séta után egy kilátóhoz érve elénk tárul a csata színhelye és egy fenséges panoráma. A Permeo polgári társulás tervei közt van még a falut körülölelő, majd 15 kilométeres tanösvény kiépítése, a török korhoz erősen kötődő tematikus megállókkal.

 

A csata színhelye

A csata színhelye

 

Idén augusztus 12-én a palásti csata 465-ik évfordulójára emlékezve a faluban történelmi konferenciára kerül sor neves hazai és magyarországi előadókkal. Az emlékhelyen 17.00 órától ünnepi felvonulás veszi kezdetét tábori misével és Thury György szobrának a felavatásával. Érdekességként megemlíthető, hogy ezen a napon a reggeli órákban korabeli viseletben a falut járva reggeli ébresztőt tartanak a lelkes hagyományőrzők dob és egyéb hangszerek segítségével.

 

?

 

Az emlékhelyt megálmodók részére nagy elégtételt jelent a helyi fiatalok érdeklődése az események iránt és nagy örömükre szolgál, hogy egyre nagyobb számban veszik ki részüket a munkából, vagy vesznek részt a rendezvényeken. Nem titkolt céljuk a magyar öntudat erősítésének egyik alappillérének, történelmünknek a megismertetése. Hagyományaink megőrzése, múltunk ismerete, céltudatos, erős gyökerekkel rendelkező nemzedékek záloga.

 

Látogassanak el minél többen augusztus 12-én Palástra, ahol a vendégszeretet a történelem és letűnt korok keveréke várja az idelátogatókat.

 

Dian Csaba

Képek: www.permeo.eoldal.hu


Forrás:korkep.sk
Tovább a cikkre »