A nőket mo­lesz­táló mig­ránst egyszerűen szarrá kell verniük a rendőröknek!

Az af­ri­kai szár­ma­zású Ali Ab­dul­lahi egy vas­út­ál­lo­más pe­ron­ján pró­bált meg erő­sza­ko­san meg­csó­kolni egy fi­a­tal lányt, majd mi­u­tán fel­szállt a vo­natra, rá­ve­tette magát az egyik női utasra. Tet­tét ké­sőbb a kul­tu­rá­lis kü­lönb­sé­gek­kel ma­gya­rázta, és egy­ál­ta­lán nem ér­tette, miért tar­tóz­tat­ták le.

Magyar Menedék - Sitchin

Képtelen felfogni viselkedésének súlyát az a szomáliai származású menekült, aki 2011-ben hagyta el az afrikai országot, hogy Angliában kezdjen új életet. Az ország szokásaihoz és társadalmi normáihoz azonban máig nem sikerült alkalmazkodnia.

Így történhetett, hogy értetlenkedve fogadta letartóztatását, miután szexuálisan zaklatott három nőt. Első áldozata egy 15 éves fiatal volt, akit az egyik vasútállomás peronján próbált meg erőszakosan megcsókolni. A vonatra szállva aztán szabályosan rávetette magát az egyik női utasra, majd egy másikat is megkörnyékezett.

A bíróságon azzal védekezett, hogy ő egy konzervatív országból jött, így félreértette a szexuális közeledés szabályait. Az sem kizárt, hogy az egyik nő öltözetét vagy viselkedését felhívásnak vélte, ezért hagyta, hogy úrrá legyen rajta a vágy.

“Egészen más kultúrából jött, mint amilyet mi, európaiak megszokhattunk. Ezért lehet, hogy félreértett bizonyos alapvető szabályokat. Közeledését azonban nem szabad szexuális zaklatásnak tekinteni!”
– mentegette a 34 éves migránst ügyvédje a Daily Mail-nek.

A bíróság ennek ellenére elutasította a férfi védekezését. Azzal érveltek, hogy az egyértelmű zaklatást nem lehet kulturális különbségekre fogni.

ripost


Forrás:hunhir.hu
Tovább a cikkre »