A nők egyházban betöltött szerepéről tartott tanácskozást a Hittani Kongregáció

A nők egyházban betöltött szerepéről tartott tanácskozást a Hittani Kongregáció

A vatikáni dikasztérium háromnapos konferenciát rendezett a nők egyházban betöltött szerepéről szeptember 26. és 28. között, melyen teológusnők, történésznők, kánonjogásznők vettek részt a világ minden részéről. A konferencia lezárultával a kongregáció nyilatkozatot adott ki.

A szimpózium témáját – olvasható a dikasztérium közleményében – két fő szempontból vizsgálták a résztvevők: egyfelől a nők szerepének elmélyítéséről az egyházban és a női hivatás definíciójának megfogalmazásáról a katolikus hagyományban, másfelől pedig azoknak a szerepeknek a körülírásáról értekeztek, amelyeket a nők a múltban és a jelenben betöltenek az egyházban.

A szimpózium első napján Barbara Hallensleben (Svájc) előadásában a nő hivatásáról beszélt egyfelől a házasság szentségének tekintetében, másfelől abból a gondolatból indult ki, hogy minden megkeresztelt embernek „papi” hivatása van. Anne-Marie Pelletier és Mary Healy (USA, Detroit) a női tudósoknak a bibliakutatásban és értelmezésben betöltött szerepéről értekeztek, majd Lucetta Scaraffia előadása következett a nők jelenlétéről az egyháztörténelemben, valamint szó esett a nők jelentőségéről a papság nevelésében és a nők által vezetett lelkigyakorlatokról is.

A második napon Bianca Castilla Cortázar a szexuális különbség témájáról tartott előadást, amelyet hosszas megbeszélés követett. Az utolsó napon Sara Butler az egyházról mint „jegyesről és anyáról” osztotta meg gondolatait, egyháztani irányt adva az előadást követő tudományos vitának. Szó esett még a kánonjogban való női részvételről és a nőknek a lelkipásztori tevékenységben betöltött szerepéről is.

Az előadások mellett tanúságtételek hangzottak el a háromnapos szipózium során, amelyek a nők egyházi tevékenységéről számoltak be: a teológiában végzett munkájukról, a missziókban folytatott szolgálatukról, a Római Kúriában, az egyházi médiában, a hitátadásban, az ökumenikus párbeszédben, a püspöki konferenciák munkájában végzett tevékenységükről. A szimpózium előadásaiból kiadványt is összeállítanak majd.

Forrás: Vatikáni Rádió; National Catholic Reporter

Fotó: Vatikáni Rádió

Magyar Kurír


Forrás:magyarkurir.hu
Tovább a cikkre »