A magyaroknak joguk van…

A magyaroknak joguk van…

A magyaroknak joguk van úgy dönteni, hogy megvédik önmagukat, és nem mellesleg a manapság kollektív öngyilkosságra hajlamos brüsszeli vezetést. Továbbá arra is, hogy eldöntsék, mit kezdenek hagyományaikkal, kultúrájukkal, hitükkel, és milyenfajta népcsoportokat kívánnak beengedni hazájukba.

A kereszténydemokraták képviselője napirendelőtti felszólalásában félreérthetetlenül rámutatott a  szocialisták, a liberálisok, a szélsőbaloldaliak, valamint a médialakájaik hazug és álszent hivatkozásaira.Egységes, globális vezetésben gondolkodnak, diktatórikus rendszerekben, és számukra egyre megy, hogy Moszkva vagy Brüsszel dirigálja őket, csak legyen honnan fogadni a parancsokat, amelyeket a politikai hazaárulás, demagógia, populizmus primitív eszközeivel igyekeznek teljesíteni!

A népszavazás erkölcsi erejéről!

Dr. ARADSZKI ANDRÁS, (KDNP):  – Tisztelt Ház! Tegnap egy olyan esemény tanúi lehettünk Magyarországon, amely nem csupán a demokrácia és minden igazi demokrata ünnepe volt, hiszen közvetlenül mondhattunk véleményt egy mindnyájunkat és a jövő generációkat alapvetően befolyásoló veszéllyel kapcsolatban, hanem egy alapvetően kereszténydemokrata gondolat megtestesülése is. Hiszen a kereszténység nem csupán a szolidaritás fontosságát hangsúlyozza, amikor a szeretet parancsára építve erkölcsi kötelességként írja elő a rászorulókon való segítség megadását. Emellett ugyanilyen fontosságú és szintén a szeretetből fakadó és közösségeket, nemzeteket elismerő, őket megbecsülő és méltóságukat figyelembe vevő magatartás és elv a szubszidiaritás elve is. A kettő együtt jár. Nem lehet őket elválasztani, ahogyan a szocialisták, a liberálisok, a szélsőbaloldaliak ezt teszik, miközben álságosan a keresztény értékekre hivatkoznak velünk szemben.

– A szubszidiaritás elve kimondja: azokat az ügyeket és problémákat, amelyeket helyben el lehet intézni és meg lehet oldani, nem szabad kivonni a helyi hatáskörből. Abban az esetben, ha ez nem működik, akkor és csak akkor van létjogosultsága a szolidaritás gyakorlásának. Hivatkozom a katolikus egyház tanítására, konkrétan Ferenc pápa azon beszédére, amit 2014. november 25-én mondott az Európai Parlamentben: „Az Európai Parlament mottója az egység a sokféleségben. Az egység azonban nem a politika, a gazdaság, a kultúra vagy a gondolkodás uniformizálását jelenti. Minden valódi egység a különféle alkotórészek gazdagságából tevődik össze. Ahogy a családban, úgy az Európai Unióban is el kell fogadni egymás hagyományait, történelmét és gyökereit, meg kell szabadulni a manipulálástól és a fóbiáktól. Az emberi személyt kell középpontba helyezni; hagyni, hogy az egyének és a népek szabadon és kreatívan kifejezzék önmagukat, mindezt a szolidaritás és a szubszidiaritás jegyében. Az európai népek demokráciájának életben tartása ma kihívás elé állít mindenkit. Nem szabad engedni a multinacionális érdekeknek, amelyek meggyengítik a demokráciát, és azt olyan uniformizáló pénzügyi hatalmi rendszerekké alakítják át, amelyek hátterében rejlő erőket szolgálnak. El kell kerülni a globalizáló eszméket, amelyek felhígítják a valóságot.”  A szubszidiaritás elve szerint tehát a magyaroknak joguk van úgy dönteni, hogy megvédik önmagukat és nem mellesleg a manapság kollektív öngyilkosságra hajlamos brüsszeli vezetést; továbbá eldöntsék, mit kezdenek hagyományaikkal, kultúrájukkal, hitükkel, és milyenfajta népcsoportokat kívánnak beengedni hazájukba. Ebben az elköteleződésben támogat bennünket Ferenc pápa is, két éve így fogalmazott: „Európában általános fáradtság és elöregedettség érzékelhető: a nagymama-Európa többé már nem termékeny és nem élénk. A nagy eszmék, amelyek Európát megihlették, látszólag elveszítették vonzerejüket, helyükbe az intézmények bürokratikus ügyintézése lépett.”

– Mindezek felelős olvasata rávilágít a szocialisták, a liberálisok és a szélsőbaloldaliaknak  valamint a médialakájaik hazug és álszent hivatkozásaira, amikor minket kívánnak oktatni a kereszténységből. Nem idézik a szentatya azon megnyilatkozásait, amelyek a kereszténység lényegére mutatnak rá, és ezzel szándékosan félrevezetik, manipulálják híveiket, közönségüket.  Ám nem várhatunk mást azoktól, akiknek másfél százados múltjuk tele van keresztényellenességgel, szabadkőművességgel, ateizmussal és nihilizmussal. Egységes, globális vezetésben gondolkodnak, diktatórikus rendszerekben, és számukra egyre megy, hogy Moszkva vagy Brüsszel dirigálja őket, csak legyen honnan fogadni a parancsokat, amelyeket a politikai hazaárulás, demagógia, populizmus primitív eszközeivel igyekeznek teljesíteni! Elhiszem, hogy fáj nekik a tegnapi szubszidiáris népszavazás elsöprő eredménye, amely szerint az a vélemény került többségbe, hogy Magyarország maga döntsön arról, hogy kiket, mikor és hogyan fogad be. Bizonyosan az is kellemetlen, hogy Magyarországot az önrendelkezés és a szuverenitás visszaszerzésének útján egyre többen fogják követni Európában, azok a nemzetek, amelyekben még ott van a vis vitalis, az életerő és az egészséges önvédelmi reflex. Kérem ezért, figyeljenek arra, amit a demokrácia adott tegnap Magyarországnak a 3 millió 200 ezer ember nem szavazatával! 


Forrás:gondola.hu
Tovább a cikkre »