A MAGYAR szó eredete és jelentése

A MAGYAR szó eredete és jelentése

Elég körülnézni a világhálón, hogy mit mondanak nagy koponyák a magyarságról. A téma iránt érdeklődők bizonyára már találkoztak ezekkel a véleményekkel, melyek az egekig magasztalják elődeinket. Ezen szívmelengető gondolatok fényében a magunkfajták nehezen találnak szavakat arra a folyamatos, mocskolódó gyűlöletkampányra, amit nap mint nap ránk zúdítanak a csak nyelvükben magyar idegenszívűek a sajtóban, az ún. művészvilágban, az iskolákban vagy bárhol – egy a lényeg számukra: ártani nemzetünknek.

Sajnos el is érte célját a magyarellenesség: a magyarok többsége saját hazájában másodrendű állampolgárként, mint kivert kutya tengeti nyomorúságos életét, elfeledve dicső múltját és feladva nemzeti önazonosság tudatát. Saját fajtáját a legalávalóbbnak tekinti, úgy érzi, hogy mindenki becsapja, és kesereg, hogy miért nem a gazdag Nyugat-Európába született, mert bezzeg ott minden szebb és jobb, mint a mi szörnyű, diktatórikus országunkban.

Ezzel szemben az igazság az, hogy pontosan a Nyugat fertőz minket a lélektelen, kapzsi, materiális értékrendjével. Ez a romboló szellemiség a “magántulajdon szentségének” hamis próféciájával felszámolta a közösségi tulajdonra és a közös munkára épülő, természetesen szerveződő, életképes emberi közösségeket, melyek a Föld erőforrásait csak fel- és nem kihasználták, szemben a gyarmatosítók mindent birtokolni vágyó, öncélú és pusztító tevékenységével.

Az eredmény: az emberek világát immár Pénzisten uralja. Nem segítesz az ismerőseidnek, mert nem éri meg. Nem látogatod meg rokonaidat, mert sokba kerül az út. Nem vállalsz gyereket, mert nem kifizetődő. Nem termeled meg magadnak az élelmiszert, mert nem gazdaságos. Nem vállalsz közösségi munkát, mert nincs hasznod belőle. Nem érdekel a környezeted pusztulása, mert nincs benne tulajdonrészed.

Most pedig lássuk, hogy mi volt a magyarság szerepe az emberiség történelmében:

“A magyarság alapvető képessége és feladata más népek felemelése.” – Vilder Penfild professzor – Forrás: http://magyarmegmaradasert.hu/kiletunk/harcaink/item/2608-k%C3%A1rp%C3%A1t-medence-f%C3%B6ldi-paradicsomkert-1-v%C3%A1ltozat

“A mágusok küldetést hordoznak magukban, feladatuk az emberiség felemelése.” – Grandpierre Attila, csillagász, író, zenész – Forrás: http://www.magtudin.org/Grandpierre_Atilla_Kiralyi_magusok.pdf

“Mágus szavunk eredete és ősjelentése: A „mágus” (mag, magas, magától való, magától mozgató, magasztos) szó világszó, kisugárzása az egész világra kiterjed. Innen ered a ’magiszter’, rövidebben a ’mester’ világszó éppúgy, mint a gazdagságukat jelző ’mágnás’, vagy a nagyságot jelentő „magna” latin szó. „Mag” szavunk nemcsak a terményt jelenti, héjastul, hanem ennek belsejét, csíráját, amely az egésznek lényegét, s mintegy lelkét teszi (Czuczor-Fogarasi, 1867, 4: 25). (…) Mágus szavunk ősjelentése pedig: a Világegyetem anyagát átható egyetemes életerő kibontakoztatója, az élet felemelője.” Grandpierre Attila Forrás: http://www.magtudin.org/Grandpierre_Atilla_Kiralyi_magusok.pdf

“A magyar nemzet a hősiesség, a lelki nagyság és a méltóság arisztokráciája. (…) E nemzet hősi példájával felemel és megnemesít minket. A magyar hősiesség magas erkölcs megnyilatkozása.” – Jules Michelet, francia történetíró és bölcsész – Forrás: http://www.nimrod-mohacs.hu/content/k%C3%BClf%C3%B6ldiek-magyarokr%C3%B3l

“Fölismerve a magyarság tényleges isteni kiválasztottságát és sajátos küldetését, vagyis azt, hogy mi vagyunk a tudás s a szakrális égi fény hordozói és közvetítői, a világ népeinek tanítói és gyógyítói, a turáni (sumér, szittya, hun stb.) népek kultúrkincsének örökösei és továbbvivői; – mindezeknek az ellenkezőjét megtestesítő sátáni (szemita, indoeurópai, pánszláv stb.) erők arra szövetkeztek, hogy fajtánkat tönkretegyék és írmagostul kipusztítsák, maradék hazánkat pedig végleg meghódítsák és elorozzák tőlünk.” – Siklósi András, közíró – Forrás: http://epa.oszk.hu/02300/02387/00009/pdf/%C5%90si%20Gy%C3%B6k%C3%A9r_2010_3_046-053.pdf

“Mit jelent magyarnak lenni, miért érdemes magyarnak lenni? Ki a magyarságot vállalta, az tudatosan áldozatot vállalt. Így fogták fel a régi magyarok: a magyarság vállalása földi nemtelen vágyaink, érzelmeink legyőzését is jelenti, a milliárdéves égi léthez képes percnyi földi lét magasztos meghaladását, az örökkévalóság kiérdemlését… Aki a magyar létet választja, Isten felé közeledik.” – Forrás: http://fenysziv.webnode.hu/magyarsag/a-magyar-nep-eredete/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Ffenysziv.webnode.hu%2Fmagyarsag%2Fa-magyar-nep-eredete%2F

Eddig az idézetek.

Ezekből szépen kiviláglik, hogy

magyar = mágus, aki más embereket tanít és felemel.

Ezzel a megállapítással semmit sem tud kezdeni az, akinek az agyát teljesen kilúgozták a finnugrista méregkeverők. Van, akinél még visszafordítható az általános szellemi leépülés, akinek a jóérzését zavarja a hazugságok áradata és sérti a becsületét, hogy szolgaként kezelik saját hazájában.

Az egyik legnagyobb hazugság az ún. “honfoglalás” teóriájának megalkotása és sulykolása. Ezt a fogalmat a valódi honfoglalók alkották és azóta is fegyverként használják a Kárpát-medencében őshonos magyar fajjal szemben, mondván, hogy a magyarok is más népektől rabolták a földjüket, tehát semmi meglepő és igazságtalan nincs abban, hogy például Trianonban megcsonkították hazánkat, illetve napjaink migránsáradatát is szükséges és üdvözítő történelmi eseményként magyarázzák.

Ezzel szemben az igazság az, hogy semmiféle “honfoglalás” nem történt a magyarság részéről, mert a magyar őshonos nép a Kárpát-medencében.

Álljon itt néhány idézet ennek alátámasztására:

A „honfoglalás” idegenuralmi hatalmi nyomással elterjesztett elméletének éppen ez a célja: lenyesni a magyarság őstörténetét, és ezáltal aláásni a magyarság nemzeti  öntudatát, összetartozás-tudatát, büszkeségét.” – Forrás: http://www.grandpierre.hu/site/2005/12/oshonos-e-a-magyar-a-karpat-medenceben-konyvreszlet/

“Minden szumir és szkíta nép őshazája a Kárpát-medence, ahonnan népeink a jégkorszak miatt levándoroltak a “Mezopotámiának” nevezett Ókori Keletre, ahol azátn létrejön Nimród ősapánk birodalma, a Szumer- Hungar- Mahgar Birodalom. Ugyanezen területen jön létre Krisztus előt 250-ben a szintén szkíta Pártos Birodalmunk is, Arszák vezetésével. Régészeti leletek is bizonyítják, hogy az Ókori Kelet “csak” másod őshazánk, vagy ha úgy tetszik, szállásterületünk, mert az első őshaza, pontosabban az őshaza a Kárpát-medence. Innen régebbi rovásírásos leletek kerülnek elő, mint az Ókori Keleten… ” – Forrás: Badiny Jós Ferenc: “Őshonosak vagyunk a Kárpát-medencében” – http://fenymag.hu/a-magyar-oshonos-a-karpat-medenceben/

“A 2000-ben elvégzett Semino féle genetikai vizsgálatsorozat eredménye szerint a magyar férfiak 93,7 %-a négy ősapától ered, és a jelenleg itt élő magyar férfiak 73,3 %-a már a kőkorszak legelején is itt élő férfi populáció leszármazottja.” – Forrás: http://www.mindenmagyar.com/dns-vizsgalat-eredmenye-a-magyarok-nem-hont-foglaltak-hanem-haza-jottek/

Magyar Adorján szerint, mi magyarok „nem jöttünk sehonnan, a magyarok őshazája a Kárpát-medence”… Gondolatainak alapját a nyelv, főként a szavak elemzése képezte, mely szerint – az MTA elméletével ellentétben! – sorra mutatta ki a magyar szavak ősiségét és vele párhuzamosan, hogy az a nyelv, amit ma magyarnak tekintünk, nem származhatott a sztyeppén kóborló nomád (lovas nagy-állattenyésztő) műveltségektől. A nyelv kifejezőkészsége, szókészlete letelepedett embereké, akiket Magyar elsősorban az évmilliókkal a jelen előtt, még a Pannon-tenger hullámainak szigetéről, a mai Csallóközből eredeztetett.” – Forrás: http://magyarno.com/nem-jottunk-sehonnan-a-magyarok-oshazaja-a-karpat-medence/

A másik egetverő hazugság a magyar nyelv eredetének és kialakulásának hamis tana. A finnugrászok “szókincsünk nagy részéről azt állítják, hogy jövevényszó, azaz más népektől vettük át azokat. Nagyjából olyan ostoba módon, hogy a ker-t török, a ker-t-ész szláv, a ker-ít-és német, a ker-es latin, a ker-ék pedig ismeretlen eredetű szó. Minden lehet, csak magyar nem. Pedig, ha józan ésszel belegondolunk, akkor láthatjuk, hogy nem mi vettünk át mástól szavakat, hanem mindenki más tőlünk tanulta azokat.” – http://www.mindenmagyar.com/amit-eltitkolnak-eloled-a-magyar-nyelvrol/

Olyan a magyar nyelv szerkezete, mintha nyelvészek gyülekezete alkotta volna, hogy meglegyen benne minden szabályosság, tömörség, összhang és világosság”. – N. Erbersberg – Forrás: http://www.magtudin.org/Magyar%20Gabor.htm

A magyar nyelv logikus és tökéletes felépítése felülmúl minden más nyelvet”. – Jacob Grimm – Forrás: http://www.magtudin.org/Magyar%20Gabor.htm

Ma már, hogy van fogalmam a nyelv struktúrájáról, az a véleményem: a magyar nyelv az emberi logika csúcsterméke”. – Ove Berglund – Forrás: http://www.magtudin.org/Magyar%20Gabor.htm

A magyar nyelv messze magasan áll, magában. Egészen sajátos módon fejlődött, és szerkezetének kialakulása olyan időkre nyúlik vissza, amikor a legtöbb európai nyelv még nem is létezett. Önmagában, következetesen és szilárdan fejlődött nyelv, amelyben logika van, sőt matézis, erő, a hangzatok minden hajlékonyságával és alakíthatóságával. E nyelv a nemzeti önállóság, a szellemi függetlenség legrégibb és legfényesebb emléke. A magyar nyelv eredetisége még ennél is csodálatosabb tünemény! Aki megfejti, isteni titkot boncolgat, annak is az első tételét.” – John Bowring – Forrás: http://www.magyarkronika.com/gondolatok/2014/1122.html

Nem kis szavak. Szerintem ennyi elég lesz ahhoz, hogy az arra hivatottakat kizökkentse a boldog tudatlanság állapotából, s némi tiszteletet és érdeklődést ébresszen bennük elődeink iránt.

Most pedig térjünk rá, hogy miért pontosan így hangzik magyar szavunk:

M-a-Gy-a-R

Korábban már írtam arról, hogy szavaink nem mások, mint a hangok által jelölt tulajdonság-összetételek. (http://www.mindenmagyar.com/amit-eltitkolnak-eloled-a-magyar-nyelvrol/)

Ezt a nézetet támasztják alá azok a vélemények is, melyek azt mondják, hogy a magyar nyelvet egy kisebb csoport, netán egy személy alkotta és tanította meg az embereket beszélni rajta. Ezt a mestert nevezhetjük Istennek is. Az átadás idejére és tényére nincs kézzelfogható bizonyíték, viszont a magyar szavakból következtethetünk a rendező erőre és a nyelvalkotás szabályaira.

Ezek szerint az M hanghoz is társítható egy tulajdonság, amely az M-et tartalmazó szavak használatakor segít kialakítani tudatunknak a szóhoz tartozó képet.

Ha valaki elmond nekünk valamit, csak akkor vagyunk képesek felfogni a lényeget, ha a magyarázat során elhangzó szavakhoz tartozó jelentés megjelenik képzeletünkben. Ellenkező esetben legyintünk, és azt mondjuk, hogy ez képtelenség.

Az M-hez tartozó tulajdonság az e-M-elkedés. Az alábbi szavak mindegyikére – attól függetlenül, hogy élőlény, tárgy vagy fogalom a jelölt kép – jellemző az e-M-elkedés tulajdonsága.

M-adár, e-M-el, hullá-M, M-ester, M-águs, szelle-M, M-eleg, M-erít, ké-M-ény, szá-M, M-áglya, M-ágnes, M-alo-M, M-ászik, M-edve, M-ókus, M-ajo-M, e-M-ber, M-enny, M-ered, M-íves, gö-M-b, do-M-b, oro-M, gé-M, bi-M-bó, ne-M-es, csiz-M-a, sólyo-M, hí-M, te-M-plo-M, álo-M, …

M-ag, M-águs, M-adár, M-agyar: mindegyik szabadon felemelkedő. Idézzük fel, hogy mi volt a magyar nemzet hivatása a régmúltban:

“A mágusok küldetést hordoznak magukban, feladatuk az emberiség felemelése.” – Grandpierre Attila, csillagász, író, zenész – Forrás: http://www.magtudin.org/Grandpierre_Atilla_Kiralyi_magusok.pdf

A G (Gy) pedig a folyamatosságot jelöli. G-ömb, Gy-űrű, é-G, e-Gy, vé-G-telen, tá-G-ul, stb. (http://www.mindenmagyar.com/mit-jelol-a-magyar-nyelvben-a-ge-avagy-a-magyar-inges-igek/).

Egy parányi kis M-a-G-ban egyszerre van jelen az elődök és az utódok léte. A mag a kapocs múlt és jövő között, tehát önmaga a folyamatosság, az élet. Ha magva szakad egy fajnak, akkor eltűnik ebből a világból.

Ha a magyarság nem képes betölteni küldetését, akkor félő, hogy ránk is ez a sors vár.

Vértes Olivér jegyzete, 2016.10.02.


Forrás:mindenmagyar.com
Tovább a cikkre »