A Magyar Honvédség létszámának módosításáról

A Magyar Honvédség létszámának módosításáról

Kiszámíthatatlan globális folyamatokból adódó biztonsági kihívások sokasodnak, így a Magyar Honvédség szerepe, feladatrendszere is módosult, kiegészült a terror veszélyhelyzetben ellátandó új feladatokkal.

A javasat a Honvédség engedélyezett létszámának meghatározása továbbra is állománycsoportok szerinti bontásban történik, a korábbiakban elfogadott gyakorlatnak megfelelően rögzítve azt, hogy az egyes állománycsoportok a teljes létszám mekkora százalékát tehetik ki. Elfogadása esetén az Országgyűlés a Honvédség engedélyezett státuszainak számát 29.700-ról 31.080-ra növelheti. A javaslat előterjesztését a Honvédség szervezetében már végrehajtott fejlesztések során felhasznált létszámból, az új területvédelmi feladatokat ellátó katonai szervezetek megalakításával összefüggő, illetve egyes tervezett és nem tervezett (migrációs kihívással, a biztonsági helyzet változásával, egyes katonai képességek fejlesztésével összefüggő) feladatok tették szükségessé.

Előterjesztő: honvédelmi miniszter. (Szövege PDF.)

A Kereszténydemokrata Néppárt vezérszónoka  nem titkolta: egyre több fiatalnak kínálják fel az önkéntes tartalékos katonai szolgálat lehetőségét, hogy akár hivatásszerűen is elköteleződhessenek a honvédelem ügyének.

FIRTL MÁTYÁS, (KDNP)– Az Országgyűlés 2013-ban döntött a Magyar Honvédség részletes bontású létszámáról. Az azóta eltelt időszakban jelentősen megnövekedett térségünk migrációval összefüggő veszélyeztetettsége. Kiszámíthatatlan globális folyamatokból adódó biztonsági kihívások sokasodnak, így a Magyar Honvédség szerepe, feladatrendszere is módosult, kiegészült a terrorveszélyhelyzetben ellátandó új feladatokkal. Az új biztonsági kihívásokra adott megfelelő válaszok, továbbá a nemzetbiztonsági stratégiával és a nemzeti katonai stratégiával kapcsolatos feladatok szükségessé és indokolttá teszik az engedélyezett létszám növelését, az állománycsoportok közötti arányok korrekcióját.

– A napirenden lévő határozatmódosítás arra tesz javaslatot, hogy a honvédség engedélyezett státuszainak száma 29 700-ról 31 080-ra növekedhessen, illetve, megtörténhessen az a már említett korrekció, amely a honvédség belső állományarányait a tiszti létszám változatlanul hagyásával az altiszti és a legénységi állománycsoport létszámának a növelését jelenti. z újabb 1080 státuszra a honvédség új területvédelmi feladatokat ellátó katonai szervezeteinek megalakítása miatt, illetve a migrációs kihívással, a biztonsági helyzet változásával és az egyes katonai képességek fejlesztésével összefüggő feladatok miatt van szükség. Emellett még további, mintegy 300 fős képességfejlesztési tartalék képzése is szükségessé vált, mely a legénységi katonai státuszok növekményeként jelentkezik, rendszeresítésük azonban a feladat tényleges megjelenésekor történik meg, összhangban a NATO-környezet által meghatározott képességfejlesztési célokkal.

– Tisztelt Ház! A honvédség létszámnövekedésének, illetve az egyes állománycsoportokon belüli arányok változtatásának szükségessége kapcsán fontos kiemelni a haderő csaknem egészét érintő fejlesztések eredményességét, amelyeknek köszönhetően mára már a Magyar Honvédség képességmegtartásának korszakán túlvagyunk, a képességfejlesztésének korszakába léphettünk. A valós képességnövekedést jelző fontos előrelépések között készen áll az új honvédelmi és haderőfejlesztési program. Számos közelmúltbeli szakmai esemény a bizonyítéka annak, hogy Magyarország megfelelő védelmet biztosít, a jogállami követelményeknek megfelelően, és megbízható szövetségesei vagyunk a NATO-nak.

– Fontos, hogy az ország biztonsága érdekében a kormány által alkalmazott hármas védelem részeként több, a honvédek elismerését, továbbá a honvédelem feladatellátása hatékonyságát biztosító jogszabályról döntöttünk az eredményes feladat-végrehajtás céljával, a fejlesztések során pedig a honvédség szakmai igényeit vesszük figyelembe. A honvédség kötelékében feladatot teljesítők elismerését és megbecsülését erősítő törvénymódosítással, a katonai életpályamodellel a kormányzat kiszámítható jövőt biztosítva szeretné megbecsülni katonáit. Egyre több fiatalnak kínáljuk fel az önkéntes tartalékos katonai szolgálat lehetőségét, hogy akár hivatásszerűen is elköteleződhessenek a honvédelem ügyének. Köztudott: a létszám megtartása és növelése kapcsán több toborzási programra sor került már. A Honvédelmi Sportszövetség megalakítása is folyamatban van.

– Tisztelt Ház! Meggyőződésünk, hogy a honvédelem ügye nemzeti ügy. Ezért az is célunk, hogy a törvénymódosítások a biztonságunkat erősítsék, hazánk, a magyar állampolgárok, a magyar családok védelmét szolgálják. Ez mindannyiunk hazafias kötelessége és felelőssége, ebben a kontextusban szemlélve kell megítélnünk azt a folyamatot, amelynek következtében a megváltozott biztonsági környezet, a tömeges migráció okozta válsághelyzet, a terrorveszély folyamatosan változó feladatrendszert állít a honvédség elé, amelynek a honvédség ez idáig kiválóan megfelelt. És mint minden alkalommal, most is, szeretném megköszönni a Magyar Honvédség folyamatos helytállását, azt, hogy minden körülmények között, magas színvonalon szolgálja a magyar emberek biztonságát. Kérem tisztelt képviselőtársaimat, hogy ennek szellemében támogassák a javaslatot!


Forrás:gondola.hu
Tovább a cikkre »