A közös hagyomány a közös jövő alapja – Katolikusok és ortodoxok az egység útján

A közös hagyomány a közös jövő alapja – Katolikusok és ortodoxok az egység útján

Szeptember 16. és 21. között zajlott a katolikus-ortodox párbeszédért felelős nemzetközi vegyesbizottság 14. találkozója Olaszországban, az Adria-parti Francavilla al Mare kisvárosban.

A találkozó vendéglátója az olasz püspöki konferencia támogatásával Bruno Forte, Chieti érseke volt, aki szintén a bizottság tagja. A Bolgár Patriarchátuson kívül minden ortodox egyház képviseltette magát. A bizottság munkáját a két társelnök vezette: katolikus részről Kurt Koch bíboros, a Keresztények Egységét Előmozdító Pápai Tanács elnöke, ortodox részről pedig az Ökumenikus Patriarchátushoz tartozó Telmesszoszi Jób metropolita.

A bizottság tényleges tanácskozását köszönetnyilvánítások, a helyi egyházi és világi hatóságok képviselőivel való találkozók és a környéken tett rövid, közös zarándokutak előzték meg, amelyek lehetővé tették, hogy a résztvevők betekintést nyerjenek a helyi egyház életébe.

A közös tanácskozásokat megelőzően a katolikus és ortodox csoportok külön-külön üléseztek. A plenáris tanácskozás alapjául az előző, 2014-es, ammani találkozó zárónyilatkozata szolgált, amelynek témája a szinodalitás és a pápai primátus az első évezredben volt. Több módosítási javaslat is elhangzott, amelyeket később egy mindkét fél részéről három-három bizottsági tagból álló kis csoport dolgozott ki. Ezután a kidolgozott javaslatokat közösen vizsgálták meg; a végleges dokumentumnak a következő címet adták: A szinodalitás és a primátus az első évezredben. Úton egy közös felfogás felé, amely az egyház egységét szolgálja.

A vita fő témája a szinodalitás és a pápai primátus fontossága és kölcsönös kapcsolata volt, ahogyan azt az egyház az első évezredben megtapasztalta. Annak ellenére, hogy elismerték a jelenlegi különbségeket Kelet és Nyugat között, hangsúlyozták a teológiai, kanonikus és liturgikus kontinuitást is, amely Kelet és Nyugat egységének alapjául szolgált. Ezek a közös értékek ihletadó forrásként szolgálnak katolikusok és ortodoxok számára, akik napjainkban az egység visszaállítására törekszenek. Ezen az alapon kell mindkét félnek átgondolnia, hogy ma és a jövőben hogyan élhető és gyakorolható a szinodalitás és a primátus, illetve a kettő együtt.

A találkozó során a résztvevők gyakran imádkoztak a Közel-Keleten szenvedő népekért, ahol sok jelen lévő egyház gyökere van. Kiemelték, hogy a sok közel-keleti keresztény vértanúságát, elrablását – köztük az aleppói Paulos és Yohanna Ibrahim metropolitákét is – a kereszténység egységét kifejező tanúságtételként élték meg. Ez arra bátorít minden keresztényt, hogy mindinkább törekedjen az egyházak közötti teljes egységre. A jelenlévők végül kifejezték: bíznak benne, hogy munkájuk elősegíti és felgyorsítja a nap eljövetelét, amelyen beteljesedik Jézusnak az utolsó vacsorán mondott imája: „Legyenek mindnyájan egy” (Jn 17,21). Ezért kérik minden hívő imáját.

Forrás és fotó: Vatikáni Rádió

Magyar Kurír


Forrás:magyarkurir.hu
Tovább a cikkre »