A kötelező vasárnapi pihenőnap senkinek nem hátrányos

Tudom, vannak, akik felteszik a kérdést: jaj Istenem, muszáj ezzel foglalkozni, nincs ennél fontosabb téma? Visszakérdezek: nincs fontosabb, mint Isten akaratának teljesítése, az ünnepnap megszentelése?

Magyar Menedék - Háttérhatalom

A magyaridok.hu írja: „Aláírásgyűjtés indult több százezer kiskereskedelmi alkalmazott körében, hogy felhívják a figyelmet a vasárnapi pihenőnap kedvező tapasztalataira. A munkavállalók üdvözlik a kormány intézkedését, és nem kérnek a hét végi nyitva tartásból.”

Gyakran szokás a jobboldalinak tekintett palettán a keresztény mivoltunkra való hivatkozás. Csakhogy akkor annak megfelelően is kellene nyilatkozni és viselkedni. Merthogy ha valahol, akkor hát éppen a keresztény Európában evidensnek kellene lennie a vasárnapi munkaszünetnek.

Isten a teremtés rendjében minden hetedik napon pihenőt rendelt el. Nem véletlenül, mivel testünk felépítésénél, működésénél fogva nyugalomra szorul, mégpedig éppen hetednapon – és ezt már a kereszténység előtti pogány népek is így tartották. Teofil antiókiai püspök Krisztus születése után 150-ben írja: „A hetednapot a földkerekség minden népe ismeri.” A keresztények a vasárnapot, a zsidók a szombatot, a mohamedánok a pénteket, a mongolok a csütörtököt, Guinea négerei a keddet, Ozmuz és Goa bálványimádói a hétfőt ülik meg kultikus hagyományokkal, szigorúan pihenőnapként. Egy jezsuita atyát idézek:

„Valahányszor az emberi okosság Isten e remekművén javítani, változtatni akart, kénytelen volt megszégyenülni. A természet visszazökkent Isten által jól kivájt medrébe. Midőn a szabadság lobogóját lengető francia forradalom a tizedik napra tolta ki a pihenőt, csakhamar kénytelen volt az Isten által szentesített hetednapra visszatérni. Újabb időkben tudományos kutatások is igazolták, hogy nem lehet bölcsebbet és üdvösebbet kitalálni a hetednapi pihenőnél.

A szünet nélkül robotoló ember egészségének csakhamar kárát vallja. Úgy jár, mint aki pihenő nélkül hegyet mászik. Végre is összeroskad. A vasárnapot nem tartó gyárak munkásai szemlátomást satnyák s korán elhalnak. A harmadik parancs megszegése tehát valóságos öngyilkosság.”

(Müller Lajos SJ: A harmadik parancs. 2. kiadás. Budapest, 1928. Szent István Társulat, 12-13. old.)

A kötelező vasárnapi pihenőnap tehát senkinek nem hátrányos. Éppen ezért csak hüledezni tudok a döbbenettől, hogy vannak olyan önmagukat előszeretettel nemzetinek-keresztények mondók, akik szerint oly mindegy, nyitva vannak-e a boltok vasárnap vagy sem. Kérdem tisztelettel, volt gyermekszobájuk? Egyszer valaki vasárnap délelőtt piacra ment, s amikor meglátta, hogy zárva van egy figyelmébe ajánlott hentes, valaki odaszólt neki: „Uram, vasárnap az ember templomba megy ilyenkor!” Az illető nekik is üzent.


Forrás:hunhir.hu
Tovább a cikkre »