A kanadai nemzetrész erősíteni akarja az óhazát

A kanadai nemzetrész erősíteni akarja az óhazát

A Kanadai Magyarok Országos Szövetsége 2012-ben ernyő szervezetként alakult összefogni számos magyar szervezetet és azok együttműködését kelettől nyugatig a nagy országban.

Az elnökség önkéntesen dolgozik. A KMOSZ hivatalosan bejegyzett szervezet Kanadában. Mindannyian a háromszázezres kanadai magyar diaszpóra magyarságának, nyelvének, történelmi és kulturális ismereteinek fenntartásán, bővítésén dolgoznak közösen. Fogarasi Istvánnak, a KMOSZ alelnökének tett föl kérdéseket a Présház Hírportál.

– Alelnök Úr, a kanadai életben, boldogulásban segít-e, hogy az ottani magyarokban a helyi mellett él egy mögöttes kultúra is?

– A KMOSz alapító okiratában elsőrendű célkitűzés: A kanadai diaszpórában élő magyarság összefogása, nemzeti öntudatának, nyelvének, kultúrájának megőrzése és történelmének, hagyományainak ápolása. Kanada nagyobb városaiban az észak-amerikai kontinensre jellemző pezsgő kulturális élet zajlik színházakban, mozikban, kiállító termekben, opera- és hangversenytermekben. A magyar diaszpóra többségét ez nem elégíti ki. A közösségek művelődését, szórakoztatását a helyi magyar művészek, népi és klasszikus táncosok, amatőr magyar színházi előadások, színpadi és klubrendezvények szolgálják. Ennél sokkal jelentősebb az itteni magyar műsorszervezők munkája. Szinte rendszeresen hívnak meg hazai előadókat, művészeket, a legkülönbözőbb műfajokból, akik, ha úgy alakul, számos előadást tartanak Magyar Házakban, előadótermekben, klubokban kelettől nyugat Kanadáig. A kultúra azonban ennél több. Kanadában rengeteg könyvtár áll a művelődni kívánók rendelkezésére. A nagyobb településeken a könyvállomány kiterjed idegen nyelvű olvasnivalókra, beleértve a magyar könyveket is.

– Alelnök Úr, a kanadai életben, boldogulásban segít-e, hogy az ottani magyarokban a helyi mellett él egy mögöttes kultúra is?

– A Magyar Házakban és magyar templomokban általában magyar hétvégi iskola is működik, ahol a gyerekek magyarul tanulnak, ami az alapja az anyanyelv korrekt elsajátításának, az angol nyelvű óvodák, iskolák mellett. Ezek a magyar intézmények tartják életben a magyar kultúrát. Népdalokat, népi táncokat oktatnak és rendszeres közösség alakító összejövetelekre is itt kerül sor. A gyerekeknek mese-előadásokat, a fiatalságnak klubdélutánokat szerveznek. Régi hagyomány, hogy a felnőttek közösségeinek a báli idényben vacsorával, zenével, tánccal, egybekötött kellemes szórakozást, bálokat rendeznek: Rákóczy bál, Vadász bál, Székely bál, Bácska-Bánát bál, Mérnök bál s a többi. Az iskolai oktatáson belül számos zeneiskola működik, ahol a fiatalok hangszeres zenét tanulnak és az évek során a tehetségesebbek számára nyitva áll az út a konzervatóriumok felé. A táncoktatásnak is hatalmas kultusza van Kanadában. Többnyire magániskolák szervezik, a néptáncoktól a jazz-, a sztepp- és klasszikus táncokig tanítják a ritmikus mozgást. A nagyobb városok Magyar Házai, és a kisebb magyar klubok a magyar művelődés fókuszpontjai. A felsoroltak alapján a magyar kultúra a kanadai magyar diaszpórában aligha tekinthető másodlagosnak.

– Mi módon tudja a kanadai 300 ezres magyarság az óhaza erősítését szolgálni?

– Az alapító okiratunkban a második és harmadik célkitűzésünk a következő: A hazai és Kárpát-medencei magyarság támogatása és segítése. A magyar nemzeti érdekek pártatlan képviselete a kanadai, a magyar és a világ közvéleménye előtt. Szervezetünk megalakulása óta sajtószolgálatunk figyelemmel kíséri a kanadai médiát és helyreigazítást kér az országunkat, a magyarságot tévesen vagy hamisan beállító cikkekkel kapcsolatban. Bár az esetek többségében a fősodrú lapok és folyóiratok korrektül reagálnak ezekre, a napi bulvárlapok jó része nem veszi a fáradtságot a helyreigazításra. Ezért létrehoztunk egy folyóiratot a world wide web-en Hungarian Riporter címen, amelyikben a magyar diaszpórát érintő eseményekről számolunk be angolul és magyarul. A KMOSZ-website ugyancsak jól tájékoztat szervezetünk életéről, eseményeiről. A KMOSZ rendszeresen kiáll a székelyek önrendelkezésének támogatása mellett, és az ezt akadályozó román intézkedések ellen. Az elmúlt években több ízben juttattunk el petíciót az ottawai román nagykövetséghez, ahol a székely szabadság napján demonstráltunk ottawai tagszervezetünk szervezésében. Ugyancsak petíciót nyújtottunk be a kanadai parlament honatyáinak, akik ezt felolvasták a parlamentben, de még nem született elmarasztaló döntés. Legutóbb ez év márciusában a Székely szabadság napjára küldtünk állásfoglalást a székelyek mellett több nyelven. Sajnos a kanadai kategóriák szerint a KMOSZ egy non-profit szervezet, mindössze a tagdíjak jelentik bevételünket. Ezért túlnyomó részben csak erkölcsi támogatásunkról tudjuk biztosítani például a székely autonómia ügyét is…

– Fedezd föl saját kultúrád – hangzik a Balassi-folyamat jelmondata. Hogyan segítik elő, hogy a meglévő magyar műveltség és művészet mellett ott, Kanadában keletkezzenek új és egyértelműen magyar művészeti, kulturális értékek?

– A következő fontos célkitűzés a KMOSZ alapító okiratában: Kanadai magyar szervezetek gazdasági, tudományos, művészeti és szabadfoglalkozású körök közötti eredményes együttműködés elősegítése. Az elmúlt évtizedekben, jóval a KMOSZ megalakulása előtt már számos formában jelentek meg hasznos magyar tudományos, gazdasági, humanitárius, művészeti, kulturális értékek. Ezek között szerepelnek közhasznú tudományos újdonságok, kanadai magyar tudós Nobel-díja, magyar orvosok által alapított kórház, számos magyar képzőművész jelentős alkotása, magyar mérnökök munkája fontos infrastrukturális létesítményekben s a többi. Ezek mind a magyar szakmai műveltség alapján és a magyar művészek tehetségének kiteljesedésével váltak új és egyértelműen magyar tudományos, művészeti és kulturális értékekké. Néhány további példa: A KMOSz szervezetei között szerepel a HUVAC, the Hungarian Visual Artists of Canada – Kanadai Magyar Képzőművészek Egyesülete -, amelyben mintegy harminc képzőművész vesz részt és az évente megrendezett kiállításokon mintegy kétszáz művet állítanak ki. A kanadai műértők szerint ezek a kiállítások a legjobbak között szerepelnek, művészeti értékek és a kiállított művek fogadtatása alapján.

Egy másik egyértelműen magyar művészeti érték a Kodály Néptánc Együttes – Toronto’s Hungarian Folkdance Ensemble, amely nagy sikerrel lép fel mindenhol Kanadában, és gyökere a kanadai Magyar Házakban szereplő népi táncegyüttesek munkájának és sikerének. Folytathatnám még a sort a kanadai koncerttermekben nagy sikerrel fellépő tehetséges magyar származású kanadai zenészekkel és még számos tehetséges magyar művész, építész, orvos és tudós eredményes munkájával, ami bőven meghaladja az interjú terjedelmét. Ugyancsak fontos és alapvető célkitűzés a KMOSZ alapító okiratában: Aktív állampolgári részvétel a kanadai és magyar nemzeti, kulturális, hagyományőrző és humanitárius események szervezésében és megünneplésében. Az 1956-os forradalom 60 éves évfordulója lesz ez évben, Kanada 150 éves lesz 2017-ben. A KMOSZ és szervezetei megkezdték a felkészülést mindkét fontos eseményre.


Forrás:gondola.hu
Tovább a cikkre »