A IV. Bethlen-nap Huszton

Egy új aranykor kezdete

Huszt szépen felújított főterén a salánki íjászkör tagjai történelmi játék keretében idézték meg azt a jeles eseményt, amikor Bethlen Gábor erdélyi fejedelem a huszti vár kapitányához intézve szavait arról biztosította a település lakóit, hogy az ország jó szokása szerint megtartják azokat a törvényeket, amelyek nem tesznek sem nemzetiségi, sem vagyonbéli, sem vallási különbséget az itt lakók között, így mindenki szabadon kibontakoztathatja a Jóisten által neki adományozott tehetségét. A fejedelem nevével fémjelzett korszakot a történészek méltán nevezték el Erdély aranykorának, mint ahogy az ekkor már koronavárosi rangra emelt Huszt történelmének egy igencsak gyümölcsöző korszaka vette kezdetét. A kései utódok csak reménykedhetnek benne, hogy a településre egy új aranykor köszönt rá.

A békés építőmunkával többet el lehet érni, mint háborúval. A bölcs erdélyi fejedelem tetteivel ezt üzeni nekünk, kezdte ünnepi beszédét Grezsa István kormánybiztos, a rendezvény fővédnöke. Márpedig nekünk az a törekvésünk, hogy a szülőföldjén boldoguljon minden Kárpátalján élő őshonos nép, s a cél eléréséhez Magyarország kormánya erejéhez mérten a továbbiakban is hozzájárul.

Tiszteljük mások kultúráját és óvjuk, fejlesszük a magunkét! Ez kell, hogy legyen minden nemzet és nemzetiség közös hitvallása, s akkor reménykedhetünk benne, hogy mindnyájunk közös szülőföldjén megteremtődnek az élhető élet feltételei, megszűnik a valamennyiünket érintő nagyfokú kivándorlás, hangsúlyozta Orosz Ildikó, a Rákóczi Főiskola rektora, a Bethlen-nap megálmodója. Az elmúlt évszázadok megmutatták, hogy mennyire egymásra vagyunk utalva, ezt a sorsközösséget felismerték minden korban népeink, nemzeteink legkiválóbb képviselői. Így tett Bethlen Gábor is.

Példát vehetünk a magyaroktól, mutatott rá Valerij Luncsenko parlamenti képviselő: ahogy a kárpátaljai magyarokat felkarolja nemzeti kormányuk, ugyanúgy kell segítenünk a világban szétszórt ukránokat nekünk is.

Szívünkben a béke, a szeretet, a megértés hármas jelszavával jöttünk ma erre az ünnepségre, emlékeztetett rá Kozma József, a KMKSZ helyi alapszervezetének elnöke.

Azzal a hozzáállással kell a közösség építését célzó tevékenységünket végezni, hogy munkánk nem hiábavaló, mondta Józan Lajos református lelkipásztor.

Ismét bebizonyosodott, hogy a Bethlen-nap a szórványban élő magyarok, az általuk működtetett néptánccsoportok, ének- és zenekarok fontos találkozójává vált. A két nap során erről győződhettek meg a rendezvényre kilátogatók, akiket a kézműves utcában sok-sok érdekesség, elfoglaltság várt. A találkozó egyben a magyar népi gasztronómia bemutatója is volt. Bebizonyosodott az is, hogy a szórványban működő magyar tannyelvű óvodákban, iskolákban, valamint az itteni művészeti iskolákban szerteágazó oktató-nevelő munka folyik, mely a gazdag magyar kulturális örökség életben tartását, továbbadását szolgálja.

Kovács Elemér

Kárpátinfo hetilap évfolyama: Kárpátinfo hetilap 20. évf. 41. számRovat: KultúraTelepülés: Ukrajna›Kárpátalja›Huszti járás›HusztCímkék: Bethlen-napHusztKárpátaljaUkrajnakultúrakárpátaljai magyarságukrajnai hírekForrás: Kárpátinfo hetilap


Forrás:hetilap.karpatinfo.net
Tovább a cikkre »