25 éves az érdi Marianum iskola

25 éves az érdi Marianum iskola

A Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén, szeptember 14-én püspöki szentmisével adtak hálát az érd-újvárosi Jézus Szíve-plébániatemplomban a helyi Marianum Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola újjáalakulásának 25. évfordulója alkalmából.


KÉPGALÉRIA – klikk a képre!

Spányi Antal püspök az iskolát alapító Szent Keresztről Nevezett Irgalmas Nővérek rendjének képviselői jelenlétében, a jelenlegi tanárok, diákok, szülők és támogatók körében emlékezett meg az elmúlt negyedszázadról. Azokról a kegyelmekről, amelyet az intézmény névadója, a Boldogságos Szűz Mária által kapott annak közbenjárására.

A diákok kedves köszöntője után az iskola igazgatónője, Takácsné Tóth Noémi köszöntötte a főpásztort és méltatta az egyházmegye mindenkori támogatását. Kérte a megyéspüspököt, továbbra is kísérje áldásával, imájával az intézmény munkáját.


Hajdu Ferenc provikárius, iskolabiztos hálát adott, hogy a 25 évvel ezelőtt három osztállyal és 74 diákkal elindult oktatási intézménybe mára 17 osztályban mintegy 450 diák járhat, és az épület a város közkedvelt iskolájaként működhet. Az eredetileg a keresztes nővérekkel, 1935-ben indult oktatási intézmény a második világháború után a rendek feloszlatásával megszűnt. A létesítmény 1987-től üresen állt, igen romos állapotban. Az egyházmegye, a lakosság és az önkormányzat összefogásával 1991. szeptember 14-én azonban újraindulhatott az épületben az alapfokú egyházi oktatás Érden. „A Szentatya által meghirdetett irgalmasság szentéve megerősített bennünket abban, mennyire nem rajtunk múlott, ami itt történt. A Boldogságos Szent Szűz szavai nyomán mi is valljuk, nagyot művelt velünk Ő, aki Hatalmas, akinek Szent a neve… Saját méltatlanságunk tudatában kérjük, hogy erre a mai hálaadásra tudjuk ráépíteni a következő esztendőket, az előttünk álló 25 évre is kérjük Mária oltalmát, Szent Fia áldását” – hangsúlyozta Ferenc atya.

Spányi Antal püspök beszédében kiemelte, hogy az iskolának az elmúlt évtizedekben sikerült megvalósítani legfőbb célkitűzését, a keresztény értékrend közvetítését. A jó színvonalú, megbízható tanítás alapot ad arra, hogy kitartó neveléssel olyan európai értékeket adjanak át, amelyek keresztény értékek: a család szeretete és megbecsülése, a munka tisztelete, a kötelességtudás, az isteni kinyilatkoztatás fényében megélt, hívő élet. A marianumos diákok tehát nem csak megfelelő képzettséggel, hanem a krisztusi értékek tapasztalataival hagyják el az iskolát, hogy majd hasznos tagjai legyenek a magyar társadalomnak – mondta a megyéspüspök, majd hozzátette: „Amikor a Marianum iskolára gondolunk, lehetetlen nem észrevenni azt, hogy nincs a világban olyan hatalom, amely meg tudná akadályozni Isten tervét. A keresztes nővérek számos áldást esdeklettek ki imáikkal, és indították el ezt a fajta emberszolgálatot, közösségépítést Érden. Jöttek aztán napok, amelyeknek félelmetes erejét sok ember élte át, amikor mindent elraboltak, az intézményt is. Mégis azok, akik sok nemzedék életét tönkretették, egyszer csak eltűntek az életünkből.” „Nincs elégséges magyarázat arra, hogyan is történt mindez, csak az, hogy Isten terveit megakadályozni nem lehet. Semmiféle sötét hatalom sem tehet Isten ellen, és azok ellen, akik Őrá bízva élik közösségi vagy egyéni életüket” – biztatott a főpásztor.


A szentmise végén a gyermekek ünnepi műsora keretében először az igazgatónő adott hálát azért, hogy a gondviselés ereje soha nem tört meg a nehézségek idején sem. A pedagógusok szakmai munkájukkal, lelkesedésükkel minden megpróbáltatásban helytálltak, így válhatott az iskola Érd egyik legismertebb iskolájává. Külön köszönetet mondott az iskola nevelőtestülete nevében is a szülőknek, akiknek bizalmát és segítő szándékát mindig megtapasztalhatták.


A hálaadó szentmisén részt vettek mindazok, akik bármilyen formában szerepet játszottak az intézmény támogatásában. Az ünnepen felolvasták Aradszki András energiaügyért felelős államtitkár gondolatait, aki elfoglaltsága miatt nem tudott részt venni az eseményen. Méltató szavai után a város nevében Bács István alpolgármester köszöntötte a 25 éves jubileumát ünneplő intézményt. Végezetül Szedlacsek Emília, az EMMI Kultúráért Felelős Államtitkársága főosztályvezetője mondott személyes hangú, elismerő szavakat az intézmény működéséről.

A város egyetlen egyházi iskolájában további bővítésekkel tervezik a jövőt. Az eddigi sikeres beruházások is mutatják, hogy a városnak, a közösségnek szüksége és igénye van mindarra, amit a Marianum nyújtani tud. A tanulólétszám emelkedése miatt a tervek szerint egy új, 1600 négyzetméteres szárnnyal is egészül ki az iskola. Emellett azt tervezik, hogy az évtized végére gimnáziumi tagozattal is bővül az intézmény.

Forrás: Székesfehérvári Egyházmegye

Fotó: Marianum

Videó: Székesfehérvári Egyházmegyei Stúdió

Magyar Kurír


Forrás:magyarkurir.hu
Tovább a cikkre »