1920.Június,04. Trianon. Magyar idő szerint 16:32.

A trianoni békeszerződéssel kapcsolatban mondtákFerenc Ferdinánd:„…a mindenható amerikai dollár uralkodik a földön.”báró Bálintitt Károly:„Amerika vitte dűlőre a két világháborút. A két világháború tett minket tönkre, azért kellett elmenekülni Erdélyből is, Magyarországról is… ”Beneš:„Mivel láttam a veszélyeket, Párizsban egyedül láttam hozzá a jövő békéjének megalkotásához. Majdnem mindent improvizálva, források és bibliográfia nélkül készítettem.”Baldwin angol miniszterelnök:„Európa békéje a trianoni békeszerződés napján szűnt meg.”André Tardieu, háromszoros francia miniszterelnök:„Azért nem lehetett a magyaroktól elszakított Felvidéken népszavazást tartani, mert akkor nem jött volna létre Csehszlovákia a lakosság ellenszavazata következtében.”Tomáš Garrigue Masaryk, Csehszlovákia első köztársasági elnöke„Választanunk kellett Csehszlovákia megteremtése vagy a népszavazás között.”Mitterand francia államelnök:„Ami Trianonban történt, az mocskos dolog volt.”Llwellyn angol képviselő:„Ma már az egész brit közvélemény tudja, hogy az angol államférfiak nagy mulasztást követtek el akkor, amikor 1919-ben Magyarország meghallgatása nélkül ítélkeztek. A magyar revízió a világon az egyik legelsőrangúbb érdek.”Maniu román miniszterelnök:„az úgynevezett magyar elnyomás alatt nekünk erdélyi románoknak jobb dolgunk volt mint most.”Hlinka szlovák nacionalista:„Mindannyiunk lelkében lobogjon a magyar haza emléke, mert ezer esztendős magyar uralom alatt nem szenvedtünk annyit mint a cseh uralom hat éve alatt.”Tormay Cecile írónő:„Károlyi még akkor is elrettentő példaképe marad az ész nélkül költekező kiskorú grófnak, midőn a feje már kopaszodott (1918-ban 45 éves), és ő már régen nem a magáét, hanem az ország kincseit prédálta… Szereplésével kiszámíthatatlan kárt okozott az országnak, és oly mérhetetlen gyalázatot hozott a nemzetre, amit a vér és a könnyek óceánja tudna lemosni.”Henri Pozzi, francia szakértő, aki jelen volt a tárgyalásokon:„Pasics, Masaryk és Brătianu, de különösen Wilson és Clémenceau olyan játékot játszottak, amely egykor a világtörténelem szégyene lesz. …Annyit tudtak Magyarország földrajzáról és történelméről, mint egy 10 éves kisdiák. Beneš a legszörnyűbb földrajzi, néprajzi ostobaságokat is könnyed mosollyal adta elő. Senki nem kérdezett, mert mindenki félt, hogy valós vagy színlelt tájékozatlansága kiderül, így esetleg nem tud eleget tenni megbízóik által koreografált véres színjátéknak.”Nitti, olasz miniszterelnök:„Egyetlen néppel sem bántak el gonoszabbul, mint a magyar néppel, egyetlen országot sem kínoztak meg, marcangoltak szét és raboltak ki jobban. Magyarország népének felosztása a modern civilizáció egyik legszégyenteljesebb lapja… Eddig egyetlen vegyes nemzetiségű állam volt Kárpát-medencében, most lett belőle négy-öt. Magyarország soha nem fogja elismerni erkölcstelen szétbontását… soha nem fog lemondani Erdélyről… az igazságot helyre kell állítani…, nincs béke amíg a hazugságok érvényben vannak, a revízió előbb-utóbb elkerülhetetlenné válik.”Théophile Delcassé, francia külügyminiszter:„Egy nemzet nincs megalázva azzal, hogy legyőzték, vagy ha aláírt késsel a torkán egy végzetes békeszerződést. Becstelenné válik azonban, ha nem tiltakozik, ha tönkretételéhez maga is hozzájárulását adja. Nem a vesztés a bukás, hanem a lemondás…”


Forrás:bhhdivision.blogspot.com
Tovább a cikkre »