1914. június 28-án történt…

1914. június 28-án történt…

1914. június 28-án történt…

Szarajevóban 1914. június 28-án merényletet követtek el a Monarchia trónörökös-párja (a magyarellenes Habsburg Ferenc Ferdinánd és felesége) ellen. 

 

A merénylet után megindult rendőri nyomozás megállapította a szerb titkosszolgálati vezetők bűnrészességét. Emiatt súlyos politikai válság alakult ki, amelynek nyomán a Monarchia kormánya ultimátumot küldött a szerb kormánynak. Ennek elutasítása után, 1914. július 28-án a Monarchia hadat üzent Szerbiának.

A konfliktusba a nagyhatalmak is beavatkoztak, és kirobbant az első világháború.

A Talán szó értékelhetetlen már utólag, de talán még az is lehet, hogy a gyilkosságra nem került volna sor, és nem erre hivatkozva tör ki az első világháború, ha az Osztrák–Magyar Monarchia nem annektálja Boszniát. A Köllött nekünk Bosznia című korábbi írásunk elérhető ITT

Amerika 1917 áprilisában lépett be az első világháborúba. „… az igazság sokkal fontosabb, mint a béke, és harcolnunk kell azokért a dolgokért, melyek mindig is a legközelebb álltak a szívünkhöz – a demokráciáért, azok jogaiért, akik alávetik magukat a hatalomnak, hogy beleszólhassanak a saját kormányzásukba, a kis nemzetek jogaiért és szabadságáért és a jog egyetemes uralmáért […] hogy így békét és biztonságot hozzunk minden nemzet számára, és végre szabaddá tehessük a világot.” (Részlet Woodrow Wilson elnök 1917. április 2-i kongresszusi beszédéből)

1918. november 11-én 11 órakor lépett életbe az első világháborút lezáró fegyverszünet.

A fegyverszünet aláírói. Fotó: wikipedia

1918-ban szerb vezetés alatt megalakult a Szerb–Horvát–Szlovén Királyság.

1919-ben Németország ellen kemény döntések születtek úgy, hogy a németeket kizárták a tárgyalásokról. Eldöntötték nélkülük, hogy soha többé nem egyesülhet Németország Ausztriával. Az egyesülés egyhangú népszavazással, az Anschluss-al történt meg: Ausztriának a Harmadik Birodalomhoz való csatolása 1938-ban a németországi nemzetiszocialista uralom alatt történt meg. Elvesztette Németország Elzász-Lotaringiát (Franciaország kapta meg), valamint Magyarországhoz hasonlóan kártérítést kellett fizetnie neki is a győztesek részére.

1920-ban az Osztrák–Magyar Monarchia szétverésére került sor, a trianoni kastélyban ülésező nagyok egyedül Magyarországot marasztalták el az első világháborúért, még az osztrákok is kaptak egy darabot Nagy-Magyarország testéből (Burgenland). Románia nagyobb területet kapott, mint amekkora megmaradt, de elveszett Felvidék és Délvidék is. A csonka Magyarországnak is kártérítést kellett fizetnie a győzteseknek. Nem elégedtek a jelentős értékekkel rendelkező területekkel…Sok akkor élő magyar nemzettestvérünk 1920. június 5-én reggel akkor ellenséges országban ébredt, és sajnos sokszor hangzik el például Romániában az erdélyi magyarok ellen, hogy bozgorok (hazátlanok). Szlovákiában az a szlovákiai magyar, aki kéri a magyar állampolgárságot is, elveszíti szlovák állampolgárságát. Szerbiában azt szokták megkapni a Délvidéken élő magyarok, hogy 1956-ban maradtak ott, holott ők ott születtek! Tito Jugoszláviájába valóban sok magyar „disszidens” került oda 1956/57-ben, de azok egy éven belül tovább mentek általában Amerika irányába.

Szerbiában az anarchista gyilkosnak (Gavrilo Principnek), aki azért küzdött, hogy Bosznia a Monarchiából kerüljön át Szerbiához) 2015-ben nem messze attól a helytől, ahol eldöntötték a trónörökös pár meggyilkolását, szobrot állítottak. Erről a szoborról készült fotóval ITT !

Principet hősként ünneplik. 1914-ben a gyilkosság után Principet elfogták, és hosszú évekre börtönbe került, amit nem töltött le, mert 1918-ban a börtönben TBC-ben meghalt. A gyilkosság csak ürügyül szolgált a világháború kirobbantásához, mert ekkor már a Balkán szinte háborús tűzfészek volt.

A kilencvenes években vívott jugoszláv polgárháborúban a legnagyobb harcokat a szerbek Bosznia ellen vívták… Nagyon sok volt a civil áldozat, néhány helyen szabályos mészárlást végeztek a szerbek. Szarajevó szinte romokban hevert, mire a harcok véget értek. Számtalan tömegsírt feltártak, de sok lehet még mindig a feltáratlan. Egy boszniai statisztika szerint 94 ezren haltak meg, közülük 55 ezer körül lehet az elesett katonák száma.

Jelenleg a migránsok a szerb–magyar határhoz érkeznek a magyarlakta Délvidéken keresztül, szerb embercsempészek közreműködésével. Volt egy időszak, amikor Horvátországon keresztül meneteltették őket, de sajnos visszatértek a korábbi útvonalra. A kerítés ellenük nem sokat ér, mert mindentől függetlenül befogadják őket a magyar hatóságok, és megkezdődik az eltartási kötelezettség! Az áradatnak nem lesz vége, mert egyre több túlnépesedett ázsiai és afrikai országból is megkezdődött a népvándorlás, ami ellen az Európai Unió alkalmatlan vezetése nem tesz semmit, vagy alig többet! A migránsok csapatában fociznak ahelyett, hogy az eltartóikat, az uniós polgárokat segítenék!

Békéscsaba, 2016. június 28.

Összeállította: Forgó Irén

Honlapra igazította: Tóth Zoltán

Emlékeztető: „Európa békéje a trianoni békeszerződés aláírásának napján szűnt meg.” (Stanley Baldwin angol miniszterelnök)


Forrás:sokkaljobb.hu
Tovább a cikkre »